Αλέξανδρος Γόγολος

Βιογραφικό

Ο Αλέξανδρος Γόγολος είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης στις Διεθνείς Σπουδές στο Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Δικηγόρος από το 2023

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

-Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Διεθνείς
Σπουδές στο Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 2023).
-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής,
2018).

Τομείς Εξειδίκευσης

Ο Αλέξανδρος διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, εταιρικού και αστικού δικαίου.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

– Ζητήματα εμπορικών σημάτων και διανοητικής ιδιοκτησίας
– Ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου, σχετικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα
– Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
– Ζητήματα ακίνητης περιουσίας