Ελένη Χατζηδάκη

Βιογραφικό

Η Ελένη Χατζηδάκη είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο & Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές.

Δικηγόρος από το 2022

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

– Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (ΠΜΣ Αστικού Δικαίου με κατεύθυνση «Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές»,2022)
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής,2020)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Ελένη διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου, καθώς και εμπορικών συναλλαγών.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

– Επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου
– Διεκδίκηση απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση
– Αστικές και εμπορικές συμβάσεις
– Σύσταση εταιρειών και παρακολούθηση της λειτουργίας τους
– Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων