Ευαγγελία Ζυμβραγουδάκη

Βιογραφικό

Η Ευαγγελία Ζυμβραγουδάκη είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και φοιτά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση».

Δικηγόρος από το 2022

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Π.Μ.Σ. Εμπορικού Δικαίου, κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση», 2022 – σήμερα).

-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2020).

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Ευαγγελία διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και σε ζητήματα δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

– Επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου

– Διεκδίκηση απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση

– Αστικές και εμπορικές συμβάσεις

– Ζητήματα ακίνητης περιουσίας

– Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων