Καλλιόπη Βαμβακινού

Βιογραφικό

Η Βαμβακινού Καλλιόπη συνδράμει στην γραμματειακή οργάνωση και υποστήριξη της εταιρείας καθώς και στην προετοιμασία των νομικών υποθέσεων. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στον τομέα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (2020)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΠΜΣ MOGMAT «Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου και φυσικού αερίου» (μεταπτυχιακή φοιτήτρια)

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Προετοιμασία των νομικών φακέλων
  • Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη
  • Τήρηση αρχείου νομικών φακέλων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
  • Διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων