Κατερίνα Ζωγράφου

Βιογραφικό

Η Κατερίνα Ζωγράφου είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “Εταιρείες και Χρηματοδότηση” της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δικηγόρος από το 2024.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Π.Μ.Σ. Εμπορικού Δικαίου, κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση», 2022 – 2023).

-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2021).

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Κατερίνα διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

– Επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου
– Διεκδίκηση απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση
– Αστικές και εμπορικές συμβάσεις
– Ζητήματα ακίνητης περιουσίας