Η Εταιρεία

Η Εταιρεία μας

Η Δικηγορική Εταιρεία «Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 από τον διευθύνοντα εταίρο Βασίλειο Δ. Οικονομίδη, δραστηριοποιούμενο ενεργά ήδη από το 2002 κυρίως στους τομείς του αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου. Από τότε προσφέρουμε αδιάκοπα τις νομικές μας υπηρεσίες έχοντας σταδιακά εξελιχθεί από ένα δικηγορικό γραφείο μικρού μεγέθους σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη “boutique” δικηγορική εταιρεία.

Η Εταιρεία μας διακρίνεται για την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε εξειδικευμένους τομείς του δικαίου, συνδυάζοντας τη νομική παράδοση και πείρα δεκαετιών με την ευελιξία και κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η επιστημονική κατάρτιση των μελών της εταιρείας μας σε ποικίλους τομείς του δικαίου, η αξιοπιστία και ταχύτητα στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε, εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη και σύνθετη προσέγγιση των νομικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την εκδήλωση κάθε μορφής επιχειρηματικότητας και αποτελούν τον βασικό άξονα της μέχρι σήμερα επιτυχημένης πορείας μας. Οι επαγγελματικές συνεργασίες μας χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη, με την εταιρεία να έχει διαμορφώσει ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες και ομίλους εταιρειών, επιχειρηματίες, στρατηγικούς επενδυτές και ιδιώτες.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η εξέλιξη της σε μια σύγχρονη δικηγορική εταιρεία, όπου σε συνδυασμό με την πλήρη νομική εξειδίκευση των μελών της, θα ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασικός γνώμονας της εταιρείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών, καθώς και καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων.

 

Οι Αρχές μας

Ποιότητα, Συνέπεια, Εμπιστοσύνη, Συνεργασία, Ομαδικότητα, Επαγγελματισμός

 

H Προσέγγισή μας

Κατανόηση αναγκών, Προσαρμοσμένη νομική καθοδήγηση, Δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, Εφαρμογή πρακτικών ESG, Καινοτόμες λύσεις, Πρόληψη κινδύνων, Επίτευξη στόχων