Η ομάδα μας

Διευθύνων Εταίρος

Βασίλειος Οικονομίδης

Ο Βασίλης Οικονομίδης είναι ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου του Μονάχου και του Πανεπιστημίου Northumbria του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει
Εταίρος

Γεωργία Πατίλη

Η Γεωργία Πατίλη είναι Εταίρος της Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Northumbria του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει άριστη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα αστικού
Εταίρος

Δέσποινα Βαλτζή

Η Δέσποινα Βαλτζή είναι Εταίρος της Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εξειδικεύεται σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο. Δικηγόρος
Συνεργάτης

Δέσποινα Λουκιανού

Η Δέσποινα Λουκιανού είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
nisotaki
Συνεργάτης

Νίκη Νησωτάκη

Η Νίκη Νησωτάκη είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και
Chatzidaki
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ελένη Χατζηδάκη

Η Ελένη Χατζηδάκη είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αστικό
adamidou
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Κατερίνα Αδαμίδου

Η Κατερίνα Αδαμίδου είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Εμπορικό Δίκαιο. Η
Ασκούμενη Δικηγόρος

Μαρία-Ιωάννα Σιγαλού

Η Μαρία-Ιωάννα Σιγαλού είναι Ασκούμενη Δικηγόρος της Εταιρείας «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και επικουρεί τους Συνεργάτες της Εταιρείας σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό
Εξωτερικός Συνεργάτης

Πάνος Κατσάνος

Ο Πάνος Κατσάνος διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στην παροχή συμβουλών στο Ποινικό Δίκαιο, καθώς επίσης και στην εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων. Όλα αυτά τα χρόνια έχει χειριστεί
Εξωτερικός Συνεργάτης

Γιάννης Μπακογιάννης

Ο Γιάννης Μπακογιάννης έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε οικονομικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές εταιρείες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα φορολογίας, χρηματοοικονομικής
Γραμματειακή Υποστήριξη / Paralegal

Θεοδώρα Νικολοπούλου

Η Θεοδώρα Νικολοπούλου έχει αρκετών ετών εμπειρία ως Βοηθός Νομικού (Paralegal) σε υπηρεσίες υποστήριξης (back office) της Εταιρείας και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου και του ανθρώπινου δυναμικού
Γραμματειακή Υποστήριξη

Καλλιόπη Βαμβακινού

Η Βαμβακινού Καλλιόπη συνδράμει στην γραμματειακή οργάνωση και υποστήριξη της εταιρείας καθώς και στην προετοιμασία των νομικών υποθέσεων. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στον