Η ζωή στη VDI

Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε καλύτερες εμπειρίες για τους ανθρώπους μας, καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας και βιώσιμες αλλαγές σε ολόκληρο τον κλάδο μας. Η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη της ομάδας μας στηρίζει την κουλτούρα και τις αξίες της Εταιρείας μας και είναι ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική της Εταιρείας μας. Δημιουργούμε ένα μέρος όπου όλοι μπορούν να επιτύχουν - ενσωματώνοντας την ένταξη, την ισότητα και την ποικιλομορφία σε όλα όσα κάνουμε. Η καινοτομία έρχεται μόνο μέσα από χαρούμενους ανθρώπους και αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε στην VDI. Μέσω της εσωτερικής αλληλεπίδρασης και εξωτερικών δραστηριοτήτων, διατηρούμε τη δέσμευση της ομάδας μας σε υψηλό επίπεδο εστιάζοντας στην ευημερία τους.

Κεντρικό στόχο της στρατηγικής της VDI αποτελεί η προώθηση του ESG, καθώς πιστεύουμε ότι η ενίσχυση και των τριών πυλώνων του συμβάλλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία τόσο του κοινωνικού συνόλου όσο και της εταιρείας μας.

Η VDI αναγνωρίζει την ευθύνη της και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας την χρήση χαρτιού, κάνοντας ανακύκλωση, περιορίζοντας την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, όπως η υιοθέτηση παραλίας για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, η δεντροφύτευση κλπ.

Η VDI μεριμνά για την διαρκή ανάπτυξη του βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος με κύριο γνώμονα την υιοθέτηση κοινών αξιών, την ευημερία, την ισότητα και την επιβράβευση των εργαζομένων, διοργανώνοντας ενδοεταιρικές εξόδους και εκδηλώσεις, δίνοντας μεταξύ άλλων την δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων σε επιμορφωτικές ημερίδες-σεμινάρια, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και κίνητρα και προωθώντας την συμμετοχή γυναικών στελεχών στο δυναμικό της εταιρείας.

Τέλος, ύψιστης σημασίας αποτελούν τα πρότυπα ηθικής επιχειρηματικότητας και υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα υιοθετείται η pro-bono παροχή υπηρεσιών.