Γεωργία Πατίλη

Βιογραφικό

Η Γεωργία Πατίλη είναι Εταίρος της Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Northumbria του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει άριστη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης. Είναι επίσης υπεύθυνη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Δικηγόρος Αθηνών από το 2007
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

  • Northumbria University, Hνωμένο Βασίλειο (LL.M. εξ αποστάσεως, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, 2014)
  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2005)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Γεωργία διαθέτει εμπειρία στη δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας κατά την επίλυση αστικών, εμπορικών και εταιρικών διαφορών. Η εμπειρία της επίσης καλύπτει ζητήματα εμπορικών συναλλαγών και συμβάσεων, διανοητικής ιδιοκτησίας, εργατικού δικαίου, προστασίας προσωπικών δεδομένων και αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

  • Συμβάσεις μίσθωσης (λειτουργικής μίσθωσης, εμπορικές μισθώσεις)
  • Επίλυση διαφορών αναφορικά με κάθε μορφής αστικές και εμπορικές συμβάσεις (συμβάσεις μίσθωσης, πώλησης, τραπεζικές συμβάσεις, συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων)
  • Επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου
  • Διεκδίκηση απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση
  • Διαφορές από αδικοπραξίες κάθε είδους
  • Ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Ζητήματα εργατικού δικαίου (σύνταξη συμβάσεων εργασίας, εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού, νομική υποστήριξη σε κάθε ανακύπτον θέμα εργατικού δικαίου, συμμόρφωση στις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου)
  • Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων