Ελπίδα Καζαντζίδου

Βιογραφικό

Η Καζαντζίδου Ελπίδα είναι Συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου & Επενδύσεων από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (UvA). Εξειδικεύεται σε ζητήματα εμπορικού, εταιρικού δικαίου και δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο.

Δικηγόρος Αθηνών από το 2021

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

  • Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (UvA), Νομική Σχολή (LLM «Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου & Επενδύσεων», 2021)
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2019)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η εξειδίκευση της Ελπίδας εκτείνεται σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, καθώς και δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ κατέχει εμπειρία και σε νομικά ζητήματα ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και σε σύνταξη κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

– Σύσταση εταιρειών, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, αγοραπωλησίες μετοχών και προστασία μετοχικών δικαιωμάτων
-Εμπορικές Συμβάσεις (συμβάσεις διανομής, προμήθειας, εμπορικής μίσθωσης, ναύλωσης σκαφών κ.α)
– Εταιρικοί μετασχηματισμοί
– Κατοχύρωση προστασίας σημάτων, διακριτικών τίτλων, βιομηχανικών σχεδίων και ονομάτων χώρου
– Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων