Χάρης Τσιαμούλης

Βιογραφικό

Ο Χάρης Τσιαμούλης είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης και νομικός σύμβουλος του Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικού Εμπορικού Μητρώου) και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει εμπειρία τόσο σε δικαστηριακή όσο και συμβουλευτική δικηγορία στο πεδίο του εμπορικού, του αστικού δικαίου, όπως επίσης και του Ευρωπαϊκού Δικαίου έχοντας ολοκληρώσει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (stage) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (LL.M.) από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. 

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2000
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

-Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (LL.M. Διεθνές κι Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση, 2020)

-Ludwig-Maximilians- Universität München (LL.M. Εξειδίκευση σε Εμπορικό – Αστικό Δίκαιο, 2001)

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 1998)

Τομείς Εξειδίκευσης

Ο Χάρης Τσιαμούλης εξειδικεύεται στο πεδίο του εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, γενικού εμπορικού δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και δικαίου των ακινήτων. Διαθέτει δικαστηριακή πείρα άνω των 20 ετών σε αποφάσεις δημοσιευμένες στον νομικό τύπο σε υποθέσεις εμπορικών διαφορών, αποζημιώσεων και αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων. Επίσης αναλαμβάνει δικαστηριακές υποθέσεις με ειδικό επιστημονικό αντικείμενο και διαχείριση πραγματογνωμοσυνών από τα επιστημονικά πεδία ιδίως της ιατρικής, μηχανικών, τεχνολογίας, γραφολογίας και οικονομικών.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

-Εταιρικές διαφορές και εταιρικοί μετασχηματισμοί
-Διαφορές τραπεζικού δικαίου
-Προστασία από αθέμιτες ανταγωνιστικές πράξεις
-Προστασία από αθέτηση συμβάσεων
-Μεταβιβάσεις-Διεκδικήσεις Ακινήτων
-Αποζημιώσεις από άδικες πράξεις
-Ιατρικά σφάλματα