Βασίλειος Οικονομίδης

Βιογραφικό

Ο Βασίλης Οικονομίδης είναι ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου του Μονάχου και του Πανεπιστημίου Northumbria του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει μακροχρόνια εμπειρία σε ζητήματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου και έχει εκπροσωπήσει, σε επίπεδο γνωμοδοτικό-συμβουλευτικό και δικαστηριακό, πολλούς διεθνείς και εγχώριους πελάτες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στους τομείς της πληροφορικής, της τεχνολογίας, των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων και της υγείας, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, του τουρισμού και της εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής.

Έχει λάβει διάκριση από το “Chambers Europe” ως αναγνωρισμένος νομικός στον τομέα επίλυσης διαφορών.

Δικηγόρος Αθηνών από το 2001
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

 • Northumbria University, Ηνωμένο Βασίλειο (LL.M. εξ αποστάσεως, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, 2013)
 • Ludwig-Maximilians Universitat-Muenchen (LL.M., Εξειδίκευση σε Εμπορικό – Αστικό Δίκαιο, 2001)
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 1998)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η εμπειρία του Βασίλη εστιάζεται κυρίως στους τομείς του εταιρικού δικαίου, του διεθνούς εμπορικού δικαίου και των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην διαχείριση και συντονισμό πολύπλοκων εταιρικών υποθέσεων.

Ενδεικτικές υποθέσεις

 • Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και πληροφορικής
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί, μεταβίβαση κλάδων και συνόλου επιχειρήσεων
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επενδύσεις σε ακίνητα
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης
 • Συμβάσεις διεθνούς και εγχώριας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
 • Επίλυση διαφορών σχετιζόμενων με προσβολή σημάτων και παραβίαση διατάξεων αθέμιτου ανταγωνισμού
 • Τραπεζικές συμβάσεις (πιστωτικές συμβάσεις, συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, διαπραγμάτευση όρων δανεισμού και αναδιάρθρωση χρεών, τραπεζικές εγγυήσεις, εξασφάλιση δανείων)
 • Συμβάσεις φύλαξης βλαστικών κυττάρων