Θεοδώρα Νικολοπούλου

Βιογραφικό

Η Θεοδώρα Νικολοπούλου έχει αρκετών ετών εμπειρία ως Βοηθός Νομικού (Paralegal) σε υπηρεσίες υποστήριξης (back office) της Εταιρείας και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Ειδίκευσης για Στελέχη Νομικών Επαγγελμάτων (Certified Legal Assistant) της Νομικής Βιβλιοθήκης και έχει λάβει σχετικό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

  • Δίπλωμα Ειδίκευσης για Στελέχη Νομικών Επαγγελμάτων (Νομική Βιβλιοθήκη, 2016)
  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ψυχολογίας (Πτυχίο Ψυχολογίας, 2008)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Θεοδώρα διαθέτει εμπειρία στην εν γένει εύρυθμη λειτουργία της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης της εταιρείας.

  • Επεξεργασία και προετοιμασία νομικών υποθέσεων
  • Οργάνωση, διαχείριση και ενημέρωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου
  • Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
  • Προετοιμασία Φακέλων Δικογραφίας
  • Επικοινωνία με Δικαστικούς Επιμελητές
  • Διαχείριση Τηλεφωνικού Κέντρου
  • Γραμματειακή Υποστήριξη