Μαρία-Ιωάννα Σιγαλού

Βιογραφικό

Η Μαρία-Ιωάννα Σιγαλού είναι Δικηγόρος και Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και επικουρεί σε ζητήματα ανάπτυξης της εταιρίας σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Δικηγόρος από το 2022

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2020)
  • Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Deree), Τομέας Επικοινωνίας (Πτυχίο Επικοινωνίας, 2020)

Τομείς Εξειδίκευσης

Αναπτύσσει στρατηγικές επικοινωνίας της εταιρείας στο σύνολό της.

Δημιουργεί και προωθεί την εταιρική ταυτότητα και τους εταιρικούς στόχους στους πελάτες, το κοινό και τους εργαζόμενους.