Μαρία-Ιωάννα Σιγαλού

Βιογραφικό

Η Μαρία-Ιωάννα Σιγαλού είναι Ασκούμενη Δικηγόρος της Εταιρείας «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και επικουρεί τους Συνεργάτες της Εταιρείας σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο.

Ασκούμενη Δικηγόρος Αθηνών από το 2020.
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2020)
  • Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Deree), Τομέας Επικοινωνίας (Πτυχίο Επικοινωνίας, 2020)

Τομείς Εξειδίκευσης

Ενδεικτικές υποθέσεις:

  • Δικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών και ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Διαφορές ανακύπτουσες από πιστωτικές συμβάσεις και συμβάσεις μίσθωσης.
  • Υποθέσεις εταιρικού δικαίου και εμπορικών συμβάσεων.
  • Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.