Δέσποινα Βαλτζή

Βιογραφικό

Η Δέσποινα Βαλτζή είναι Εταίρος της Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εξειδικεύεται σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο.

Δικηγόρος Αθηνών από το 2012
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής (Π.Μ.Σ. “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου”, 2013)
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2010)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η εξειδίκευση και εμπειρία της Δέσποινας καλύπτουν πάσης φύσεως εταιρικά ζητήματα, διαμόρφωση συμβάσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές και ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων. Διαθέτει επιπλέον εμπειρία σε θέματα αστικού δικαίου, δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε συναλλαγές που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία και σκάφη αναψυχής.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

 • Σύσταση και παρακολούθηση λειτουργίας εταιρειών
 • Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων και συμβάσεις αγοραπωλησίας και προαίρεσης απόκτησης μετοχών
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί
 • Συμβάσεις σύγχρονου εμπορίου, διαχείρισης άυλων αγαθών και ανάπτυξης λογισμικού
 • Φορολογία επιχειρήσεων και ακίνητης περιουσίας
 • Προστασία σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων και ονομάτων χώρου
 • Ζητήματα προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού
 • Συμβάσεις ναυπήγησης, αγοραπωλησίας, μεσιτείας και ναύλωσης σκαφών
 • Συμβάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και επενδυτικών υπηρεσιών