Δήμητρα Φραντζεσκάκη

Βιογραφικό

Η Δήμητρα Φραντζεσκάκη είναι συνεργάτιδα της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πολιτική Δικονομία.

Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2022.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

– Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή (Π.Μ.Σ. Πολιτική Δικονομία, 2020)

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2019)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η Δήμητρα διαθέτει εμπειρία σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και δικαίου ακίνητης περιουσίας.

Ενδεικτικές υποθέσεις:
– Επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου
– Αστικές και εμπορικές συμβάσεις
– Ζητήματα ακίνητης περιουσίας
– Διεκδίκηση απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση