Γιάννης Μπακογιάννης

Βιογραφικό

Ο Γιάννης Μπακογιάννης έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε οικονομικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές εταιρείες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα φορολογίας, χρηματοοικονομικής και διοίκησης προσωπικού, επικοινωνίας, κοστολόγησης, λογιστικής,  ποιότητας. Έχει διατελέσει οικονομικός διευθυντής πολυεθνικής και εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρείας. Ήταν εισηγητής σε σεμινάρια νόμων φορολογικών κινήτρων, έκπτωσης δαπανών και φορολογικών βιβλίων.

Φοροτέχνης – Λογιστής Ά τάξης
Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου από το 1996
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων)
  • Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (Φορολογικά)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η εμπειρία του Γιάννη καλύπτει ζητήματα λογιστικού και φορολογικού περιεχομένου σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

  • Ίδρυση, οργάνωση και αναδιοργάνωση εμπορικών, βιομηχανικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε λογιστικά θέματα
  • Φορολογικά ζητήματα
  • Κλείσιμο έτους και αναφορές
  • Μισθοδοσία
  • Εργασιακά θέματα