Πάνος Κατσάνος

Βιογραφικό

Ο Πάνος Κατσάνος διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στην παροχή συμβουλών στο Ποινικό Δίκαιο, καθώς επίσης και στην εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων. Όλα αυτά τα χρόνια έχει χειριστεί ποικίλες υποθέσεις Ποινικού δικαίου. Οι διδακτορικές σπουδές του, στο Μόναχο Γερμανίας και δη στον τομέα του Γενικού Ποινικού Δικαίου (εγκλήματα παράλειψης) τον εφοδίασαν με μία άκρως ενδελεχή ματιά στο συγκεκριμένο τομέα δικαίου.

Δικηγόρος Ιωαννίνων από το 1997
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

  • Ludwig-Maximilians- Universität München (L.M.U.)-Doctoris Juris (PhD Degree)
  • Ludwig-Maximilians- Universität München (L.M.U.)- LLM
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής)

Τομείς Εξειδίκευσης

Ο Πάνος εξειδικεύεται στα αδικήματα οικονομικού ποινικού δικαίου (οικονομικό έγκλημα) και έχει εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

  • Αδικήματα
  • Απάτη
  • Παραβιάσεις του τελωνειακού κώδικα
  • Λαθρεμπόριο
  • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
  • Υποθέσεις παράβασης δημοσίου καθήκοντος