Η Δικηγορική Εταιρεία VDI συμμετείχε, ως Υποστηρικτής, στο 12ο 𝗧𝗵𝗲𝘀𝘀𝗮𝗹𝗼𝗻𝗶𝗸𝗶 𝗧𝗮𝘅 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 – 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻 𝗧𝗮𝘅 𝗙𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻, που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Το Thessaloniki Tax Forum αποτελεί τη διακεκριμένη θεσμική εκδήλωση φορολογικού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει αναγνωριστεί ως η μοναδική ευκαιρία για εποικοδομητικό δημόσιο διάλογο σε θέματα και πολιτικές φορολογίας και φορολογικής αποτελεσματικότητας. Θέμα της εκδήλωσης ήταν η διαχείριση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας της φορολογικής νομοθεσίας και η ελαχιστοποίηση των φορολογικών κινδύνων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές και θα φροντίζουμε πάντα να συμμετέχουμε σε αυτές.