Αυτό το άρθρο αναφέρεται στον κομβικό ρόλο του CFO στην εφαρμογή των αρχών ESG.

Η θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) μιας εταιρίας αποτελεί θέση-κλειδί για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών της στόχων με τις αρχές του ESG (Environmental-Social-Governance). Έχοντας κομβικό ρόλο του διαμόρφωση της συνολικής οικονομικής στρατηγικής της εταιρίας είναι το πλέον κατάλληλο άτομο για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και των τριών κριτηρίων ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο της.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω.