Η εταίρος Γεωργία Πατίλη, μοιράζεται τη γνώμη και τις συμβουλές της σχετικά με τον βασικό ρόλο του οικονομικού διευθυντή μιας εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών ESG στην έκδοση του Finance Pro του Ιουλίου. Η Γεωργία μιλάει για την αξιοποίηση των αρχών ESG και για το πώς συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και γενικά στην υπεράσπιση του ευρύτερου κοινωνικού οφέλους. Σίγουρα, το πιο άμεσο θετικό αποτέλεσμα είναι η προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων και η συμβολή στην αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας.

Πιστεύει ακράδαντα ότι η διαχείριση των κινδύνων μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG σε όλες τις πτυχές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων ανάληψης κινδύνων, και με τη συνεργασία με εμπειρογνώμονες ESG.

Διαβάστε περισσότερα στο νέο τεύχος του Finance Pro

financeproJuly

financepro_july_gp

finance_pro