Δικηγορική Εταιρία VDI: Οικοδομώντας ένα καλύτερο μέλλον συμμετοχή στο «υιοθέτησε μια παραλία», ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα της WWF Ελλάς.

Ένα καλύτερο μέλλον εξασφαλίζεται με ένα πιο «πράσινο» παρόν. Κεντρικό στόχο της στρατηγικής της VDI αποτελεί η προώθηση του ESG, καθώς πιστεύουμε ότι η ενίσχυση και των τριών πυλώνων του (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) συμβάλλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία τόσο του κοινωνικού συνόλου όσο και της εταιρείας μας. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας και συμβάλλουμε καθημερινά στην προστασία του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας την χρήση χαρτιού, κάνοντας ανακύκλωση, περιορίζοντας τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, όπως η υιοθέτηση παραλίας για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης.

Μάθετε περισσότερα για την ενέργεια.