Ευχαριστούμε το Capital.gr για τη δημοσίευση του άρθρου με θέμα « Κριτήρια ESG: Πώς επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον» του Βασίλη Οικονομίδη, Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας μας.

Αν και τα κριτήρια ESG συχνά περιγράφονται ως « μη χρηματοοικονομικοί δείκτες», επηρεάζουν και συνδέονται με την απόδοση μιας εταιρείας και ο τρόπος διαχείρισής τους μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες.

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών από τις εταιρείες σχετικά με τους παράγοντες ESG (οδηγία 2022/2464 της ΕΕ) δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές, τους οργανισμούς, τους καταναλωτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ενδιαφερόμενα μέρη εν γένει να αξιολογούν τις επιδόσεις βιωσιμότητάς τους σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιμη χρηματοδότηση αφορά τις επιχειρήσεις, τους πιστωτές και τους επενδυτές και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την οικονομική σημαντικότητα κάθε κριτηρίου ESG ξεχωριστά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο capital.gr