Όροι Χρήσης

Ο παρών ιστότοπος ανήκει στην Δικηγορική Εταιρεία Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες (‘εμείς’, ‘εμάς’), η οποία αποτελεί Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία, διεπόμενη από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 81/2005. Ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του διέπονται από τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι δύνανται να τροποποιούνται ανά διαστήματα:

Γενικά

Δημοσιεύσεις, υλικό και άλλο περιεχόμενο (‘Περιεχόμενο’) που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελούν νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή και για οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν, οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν επαγγελματική συμβουλή. Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη ότι το Περιεχόμενο είναι ολοκληρωμένο, ακριβές ή ενημερωμένο ή ότι ο ιστότοπος ή το Περιεχόμενό του θα παραμείνουν διαθέσιμα. Η περιήγηση στον ιστότοπο και η λήψη πληροφοριών δεν δημιουργούν και δεν συνιστούν σχέση δικηγόρου – πελάτη ή οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση και δεν συνιστούν παροχή νομικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών για οποιοδήποτε θέμα.

Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη (όπως και να προέκυψε) έναντι των αναγνωστών /χρηστών του παρόντος ιστοτόπου ή τρίτων για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του ιστοτόπου, του περιεχομένου του ή των συνδέσμων που περιέχονται σε αυτόν.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία επί του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου ανήκει στην Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε και να αποθηκεύσετε προσωρινά μια ή περισσότερες ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου με σκοπό να τις μελετήσετε. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε το Περιεχόμενου του ιστοτόπου, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο είναι ένα πλήρες και ολόκληρο αντίγραφο, δεν έχει μετατραπεί ή τροποποιηθεί, αναγνωρίζεται ως πηγή του η Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες και προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση ή χρήση εντός του οργανισμού σας.

Οποιαδήποτε άλλη αποθήκευση, αντιγραφή, μετάδοση ή διανομή του Περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

Σύνδεσμοι

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστοτόπους και αντίστοιχα εξωτερικοί ιστότοποι μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία των εν λόγω εξωτερικών ιστοτόπων και δεν επιδοκιμάζουμε ή εγκρίνουμε απαραίτητα τις πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών, αποποιούμαστε δε κάθε ευθύνης, όπως και αυτή προέκυψε, σε σχέση με το περιεχόμενο ή τη λειτουργία οποιουδήποτε εξωτερικού ιστοτόπου.

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Για να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας, σας ζητάμε να παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το ονοματεπώνυμό σας. Μπορείτε να διαγραφείτε από το Ενημερωτικό μας Δελτίο οποτεδήποτε μέσω σχετικής επιλογής στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και σκοπούς επικοινωνίας εντός της εταιρείας μας και δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα άλλο τρίτο μέρος ή οργανισμό, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Δεν μεταβιβάζουμε, μισθώνουμε, διανέμουμε ή διαθέτουμε εμπορικά κατά κανένα τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@vdilawfirm.gr.

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και όλα τα ζητήματα σχετικά με τον παρόν ιστότοπο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τον παρόν ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση info@vdilawfirm.gr.