Το τμήμα επίλυσης διαφορών της VDI χειρίστηκε με επιτυχία την υπόθεση γνωστής εταιρείας καλλυντικών κατά της καταχώρισης εμπορικού σήματος με τη λέξη μαστίχα. Συγκεκριμένα, η ένστασή μας κατά του σήματος έγινε δεκτή από την επιτροπή εμπορικών σημάτων, η οποία δέχθηκε τους ισχυρισμούς του πελάτη μας ότι η λέξη μαστίχα αποτελεί περιγραφική ένδειξη χωρίς διακριτικό χαρακτήρα.