Η δικηγορική εταιρεία VDI εκπροσώπησε με επιτυχία έναν από τους τρεις εταίρους του ισχυρού ομίλου εταιρειών με την επωνυμία DOMYLCO, που αποτελείται από 3 ελληνικές ΕΠΕ και μια βουλγαρική εταιρεία και δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στην παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια εκτεταμένων διαπραγματεύσεων και συνεχιζόμενων δικαστικών διαφορών, το τμήμα επίλυσης διαφορών και εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας μας με συντονισμένη και μεθοδική προσπάθεια κατάφερε να βρει μια φιλική και αμοιβαία επωφελή λύση, επιτυγχάνοντας έτσι τη μεταβίβαση των μετοχών του πελάτη μας με ευνοϊκούς όρους και τελικά την ομαλή αποχώρησή του από τον Όμιλο.