Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η ομάδα μας συμβούλευσε την ANATOL Jewels, ηγέτιδα εταιρεία στην παραγωγή και εμπορία εκλεκτών κοσμημάτων, σχετικά με την κοινή απόσχιση δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4935/2022.

Μέσω αυτού του εταιρικού μετασχηματισμού, η αποσχισθείσα εταιρεία λύθηκε χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και τα περιουσιακά της στοιχεία μεταβιβάστηκαν σε δύο νεοσύστατες εταιρείες με καθολική διαδοχή.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η διάσπαση ήταν «ασύμμετρη», υπό την έννοια ότι κάθε εταίρος της διασπώμενης εταιρείας έλαβε μερίδιο μόνο σε μία από τις δύο νεοσύστατες επωφελούμενες εταιρείες- το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων του φορολογικού Ν. 4935/2022, οδήγησε με επιτυχία στον επιχειρηματικό διαχωρισμό της διασπώμενης εταιρείας παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικά φορολογικά κίνητρα στις επωφελούμενες εταιρείες και τους εταίρους τους.