Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι δικηγόροι μας Βασίλης Οικονομίδης και Γεωργία Πατίλη πρόσφατα συνέβαλαν στη σύνταξη του Ελληνικού Κεφαλαίου στην τελευταία έκδοση του “The International Comparative Legal Guides (ICLG)” σε :Litigation& Dispute Resolution 2019 (Δικαστηριακές υποθέσεις και Επίλυση Διαφορών 2019). Πρόκειται για έναν Οδηγό πολλαπλών δικαιοδοσιών που καλύπτει κοινά ζητήματα των Νόμων και Κανονισμών περί Δικαστηριακών Υποθέσεων και Επίλυσης Διαφορών, συμπεριλαμβανομένων προκαταρκτικών διαδικασιών, προδικαστικών, την κίνηση της διαδικασίας, την υπεράσπιση απαιτήσεων, την συνεκδίκαση και συνένωση υποθέσεων και τα καθήκοντα και τις εξουσίες των Δικαστηρίων στις 44 δικαιοδοσίες. Το ελληνικό κεφάλαιο παρέχει μια σφαιρική εικόνα στο ελληνικό νομικό σύστημα σε σχέση με τις δικαστηριακές υποθέσεις και εν γένει την επίλυση διαφορών. Μπορείτε να δείτε την συμβολή μας στον Οδηγό πατώντας στο παρακάτω λήμμα:

https://iclg.com/practice-areas/litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/greece