Η εταιρεία μας εκπροσώπησε με επιτυχία τον ιδιοκτήτη γνωστής εταιρίας πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων διατροφής στη σύναψη σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης των εμπορικών της σημάτων.

Η Εταιρική μας Ομάδα πέτυχε τη συνέχιση της συνεργασίας με τον υφιστάμενο αδειούχο για τη χρήση του σήματος στην Ελλάδα και την Κύπρο με ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη μας, καθώς και την παραχώρηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς στον αδειούχο για την απόκτηση του σήματος. Η Δικηγορική Εταιρεία VDI συμμετείχε σε εκτεταμένες διαπραγματεύσεις από την αρχή αυτής της πολύπλοκης υπόθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας με επιτυχία.