Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε Πρεσβευτές του Συνεδρίου των ESG SHIPPING AWARDS 2023, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου στο Grand Hyatt Athens.

Η εταιρεία μας προσέφερε νομική υποστήριξη και συμβουλές σχετικά με το συνέδριο, προετοιμάζοντας όλα τα νομικά έγγραφα και δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε η διοργάνωση.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες μοιράστηκαν εμπειρίες με τους ενδιαφερόμενους φορείς, αποκάλυψαν τα σχέδια τους για την ESG, ενώ απέκτησαν σημαντικές πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές άλλων εταιρειών και επωφελήθηκαν από τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ESG στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να επικοινωνήσουν με άλλους ομολόγους τους.