Χριστόφορος Πάλλης

Βιογραφικό

Ο Χριστόφορος Πάλλης είναι συνεργάτης και ασκούμενος δικηγόρος της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούμενος δικηγόρος από το Σεπτέμβριο του 2023.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2022)

Τομείς Εξειδίκευσης

O Xριστόφορος διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα αστικού, εταιρικού και ασφαλιστικού δικαίου, καθώς και εμπορικών συναλλαγών.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

– Επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου

– Διεκδίκηση απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση

– Αστικές και εμπορικές συμβάσεις