Γιάννης Τζοβάρας

Βιογραφικό

Ο Γιάννης Τζοβάρας είναι συνεργάτης της «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2023

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Ακαδημαϊκές Σπουδές

– Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής (Π.Μ.Σ. “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου”, 2022)
– Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2021)

Τομείς Εξειδίκευσης

Ο Γιάννης έχει εμπειρία σε δικαστικές υποθέσεις, τόσο αστικές όσο και ποινικές, σε εμπορικές συναλλαγές, σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας και εργατικού δικαίου.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

– Επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου

– Ζητήματα ακίνητης περιουσίας

– Αστικές και εμπορικές συμβάσεις

– Διεκδίκηση απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση

– Ζητήματα εργατικού δικαίου