Browsing Category

Ενημερωτικά δελτία

Η ρήτρα μη ανταγωνισμού μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας

Η συνομολόγηση ρητρών μη ανταγωνισμού σε συμβάσεις εργασίας για το μετά τη λύση της σύμβασης χρονικό διάστημα φέρνει αναπόφευκτα σε σύγκρουση αφενός τα επαγγελματικά συμφέροντα του εργοδότη και αφετέρου την επαγγελματική και οικονομική ελευθερία του εργαζομένου. Ποιο, λοιπόν, από τα ...
Read More

Εταιρικοί μετασχηματισμοί και αλλαγή έδρας εντός της Ε.Ε. – Φορολογική αντιμετώπιση

Δημοσιεύθηκε στο http://forin.gr Η ελληνική έννομη τάξη διαθέτει κωδικοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα μεταξύ εγχώριων εταιρειών. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, ωστόσο, ακολουθεί αλματώδεις ρυθμούς, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και να ευνοούνται οι συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών ...
Read More

Κορωνοϊός και Επαγγελματικές Μισθώσεις – Έκτακτα Μέτρα και Επιπτώσεις στις Μισθωτικές Σχέσεις

Δημοσιεύθηκε στο forin.gr και στο businessnews.gr Κορωνοϊός και Επαγγελματικές Μισθώσεις: Έκτακτα Μέτρα και Επιπτώσεις στις Μισθωτικές Σχέσεις Η επέλαση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (που προκαλεί την ασθένεια COVID-19) στην Ελλάδα ξεκίνησε περί τις αρχές Μαρτίου και μας «ανάγκασε» να ζήσουμε ...
Read More

Η επίδραση του κορωνοϊού στις συμβατικές σχέσεις – Μπορεί η εξάπλωση του ιού να αποτελέσει γεγονός ανωτέρας βίας;

Δημοσιεύθηκε στο businessnews.gr Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (που προκαλεί την ασθένεια COVID-19) παγκοσμίως αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση που θα πλήξει αδιαμφισβήτητα το εγχώριο και διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Με υπουργικές αποφάσεις έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα προσωρινής ...
Read More

Startups εταιρείες και Venture Capital στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στο forin.gr και businessnews.gr «Startups» ή νεοφυείς επιχειρήσεις. Η νέα μορφή επιχειρηματικότητας της τελευταίας δεκαετίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο, προσελκύοντας διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επενδυτών τόσο σε διεθνές όσο και εγχώριο επίπεδο. Τι είναι όμως οι startups ...
Read More

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

(Δημοσιεύθηκε στο businessnews.gr) Ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ως ηλεκτρονικά συνδεδεμένο σύστημα με τον ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με χρήση διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ...
Read More

Συμμετοχή προσωπικού στην επιχείρηση – Κίνητρα σε Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Δημοσιεύθηκε στο forin.gr Μπορεί μια επιχείρηση να είναι οικονομικά αποδοτική και ταυτόχρονα να προσφέρει ένα υγιές και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο η διοίκηση και ο κάθε εργαζόμενος νιώθει ότι και αυτός από το «πόστο» του συνεισφέρει ουσιαστικά στο τελικό ...
Read More

Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με το Ν. 4554/2018 και δυσχέρειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του στις επιχειρησεις

Έχει παρατηρηθεί πως η ανάθεση επιμέρους εξειδικευμένων, απαιτητικών ή επειγουσών εργασιών διαφόρων επιχειρήσεων, συνδεδεμένων και μη, σε ανεξάρτητους εξωτερικούς συνεργάτες (εργολάβους), έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις στη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, προσλαμβάνονται μεν από τον εργολάβο, στην ...
Read More

Το νομοθετικό πλαίσιο της καλλιεργειας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα

Δυνατή είναι πλέον η παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα με τον πρόσφατο Νόμο 4523/2018 (ΦΕΚ A΄ 41/07.03.2018). Η συνταγογράφηση της ινδικής κάνναβης είναι ήδη νόμιμη στον Καναδά, στο Ισραήλ, σε 16 χώρες της Ευρώπης και σε 30 πολιτείες των ...
Read More

Πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στις εμπορικές εταιρείες & απλοποίηση – επιτάχυνση – ψηφιοποίηση διαδικασιών σύστασης.

(Δημοσιεύθηκε στο forin.gr) Το 2018 υπήρξε έτος σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τις εμπορικές εταιρείες (κυρίως για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ) και το εταιρικό δίκαιο εν γένει. Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού δελτίου είναι να παρουσιάσει σε γενικές γραμμές και ανά θεματικές ...
Read More