Η ψήφιση του νέου νόμου 4808/2021 για την προστασία της εργασίας επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό τοπίο της Ελλάδας. Σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου που διέπει την εργασία, προσαρμογής στις εξελίξεις των τελευταίων ετών και εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές, εισάγονται καίριες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Στη συνέχεια του άρθρου, η Δέσποινα αναλύει τους βασικούς πυλώνες του νέου νόμου 4808/2021:

  • Εξάλειψη βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας
  • Ρυθμίσεις ατομικού εργατικού δικαίου
  • Τηλεργασία και ψηφιακή κάρτα εργασίας
  • Εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το νέο νόμο, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο businessnews.gr

Γράφτηκε από την Δέσποινα Λουκιανού, Νεότερο Συνεργάτη.