Από τη συνεχή άνοδο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ευνοούνται όλα τα είδη συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ ενισχύεται επίσης η κινητικότητα σε υπηρεσίες, κεφάλαια καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να μελετήσουμε περαιτέρω το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ιδίως ό, τι αφορά διασυνοριακούς μετασχηματισμούς, αλλαγή έδρας, συγχωνεύσεις εταιρειών, αλλαγές εθνικότητας και θέματα φορολογικού δικαίου.

Αργότερα στο άρθρο, η Δέσποινα, δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τρία βασικά σημεία:

  • Διασυνοριακή συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιρειών
  • Διασυνοριακή μεταφορά της έδρας των εμπορικών εταιρειών
  • Φορολογικό πλαίσιο διασυνοριακών μεταβολών

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο forin.gr

Γράφτηκε από τη Δέσποινα Βάλτζή, ανώτερος συνεργάτης.