Στη σύγχρονη εργασιακή πρακτική, είναι συνήθης η πρόβλεψη ρητρών μη ανταγωνισμού σε συμβάσεις εργασίας, οι οποίες δεσμεύουν τον εργαζόμενο ακόμη και για χρονικό διάστημα μετά τη λύση της σύμβασής του. Το γεγονός αυτό φέρνει αναπόφευκτα σε σύγκρουση τα επαγγελματικά συμφέροντα του εργοδότη με την επαγγελματική και οικονομική ελευθερία του εργαζομένου.

Ποιο, λοιπόν, από τα δύο συγκρουόμενα συμφέροντα υπερισχύει και με ποια κριτήρια; Τι συμβαίνει όταν οι απαγορευμένες ανταγωνιστικές δραστηριότητες δεν είναι πράγματι επιζήμιες για την επιχείρηση; Τι ισχύει όταν η ρήτρα περιορίζει υπέρμετρα τον εργαζόμενο; Τι ευθύνες μπορεί να προκύψουν για μια τρίτη ανταγωνιστική επιχείρηση, σε περίπτωση πρόσληψης του εργαζομένου από αυτή;

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις ρήτρες μη ανταγωνισμού, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο forin.gr

Γράφτηκε από την Κατερίνα Ποθουλάκη, Συνεργάτιδα της εταιρείας μας.