Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την αποδοχή της Δέσποινας Βαλτζή ως νέα εταίρο στη Δικηγορική Εταιρεία VDI.

Με 10ετή εμπειρία, η Δέσποινα έχει εκτεταμένες γνώσεις σε θέματα εταιρικού δικαίου, εμπορικών συμβάσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς και σε θέματα ακίνητης περιουσίας και φορολογίας.

Είναι πολύτιμο μέλος της ομάδας μας από το 2016, συμβάλλοντας σημαντικά στην επέκταση και ανάπτυξη της εταιρείας.