Με χαρά ανακοινώνουμε ότι εκπροσωπήσαμε με επιτυχία μία ελληνική ΑΕ, μισθώτρια ακινήτου βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), στη μεταβίβαση του δικαιώματος προαίρεσης εξαγοράς (option) του μισθωμένου ακινήτου σε τρίτο.

Το δικαίωμα προαίρεσης εκχωρήθηκε από τη μισθώτρια σε τρίτη εταιρεία ΑΕ, χωρίς την αρχική συναίνεση του εκμισθωτή (εταιρεία leasing).

Η εταιρεία leasing, ωστόσο, μετά από διεξοδικές και εκτεταμένες συζητήσεις, αποδέχθηκε τη νομική μας προσέγγιση και τελικά συμφώνησε να υπογράψει την οριστική πράξη μεταβίβασης του ακινήτου στην τρίτη εταιρεία.

Πρόκειται για μία πολύ απαιτητική και καινοτόμo υπόθεση, καθώς η εκχώρηση του δικαιώματος προαίρεσης εξαγοράς σε τρίτο χωρίς τη ρητή συναίνεση της εταιρείας leasing ήταν μια πρωτοποριακή ιδέα.

Και μετά από περισσότερους από 6 μήνες συνεχούς ενασχόλησης, είμαστε ευτυχείς που η μεταβίβαση του ακινήτου ολοκληρώθηκε με επιτυχία!