Το άρθρο της Γεωργίας Πατίλη, «Ο κομβικός ρόλος του CFO στην εφαρμογή των αρχών ESG» , δημοσιεύεται στην έκδοση Οκτωβρίου του Finance Pro.

Η εταίρος της εταιρίας μας, σημειώνει ότι ο οικονομικός διευθυντής (CFO), λόγω του ενεργού ρόλου του στο εταιρικό περιβάλλον, είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και των τριών κριτηρίων ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.

Αν και ο ρόλος του είναι οικονομικός, η επιρροή του εντοπίζεται επίσης στα κοινωνικά κριτήρια και στα κριτήρια εσωτερικής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, αναλαμβάνοντας δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης και αναπτύσσοντας μια στρατηγική διακυβέρνησης βασισμένη στην επιχειρηματική και τη διαφάνεια, η εταιρεία γίνεται ελκυστική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους τρίτους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο νέο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Finance Pro στη σελίδα 19
https://lnkd.in/dUv92hP8
keyroleofCFO