Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Περιγραφή

Η Δικηγορική Εταιρία «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες» διακρίνεται για τις υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες της σε εξειδικευμένους τομείς του δικαίου, συνδυάζοντας εμπειρία και μακρά νομική παράδοση.

Ζητούμε να προσλάβουμε έναν Συνεργάτη στο Εταιρικό δίκαιο, ο οποίος θα:

 • Προετοιμάζει και ελέγχει νομικά και εταιρικά έγγραφα και συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών ευρέος φάσματος θεμάτων εταιρικού δικαίου, αποφάσεων των καταστατικών οργάνων των εταιρειών κ.λπ.).
 • Διεξάγει ελέγχους δέουσας επιμέλειας (due diligence) σε νομικά πρόσωπα όλων των τύπων.
 • Παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε γενικά νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας.
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη χειρισμού ευρέος φάσματος νομικών θεμάτων.

Απαιτούμενα

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 3 ετών ως δικηγόρος.
 • Εμπειρία σε θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφή πεδία από διακεκριμένο ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Εμπειρία στην αντιμετώπιση σύνθετων νομικών θεμάτων.
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα ή με μικρή ομάδα.

  Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση  info@vdilawfirm.com