Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Περιγραφή

Η Δικηγορική Εταιρία «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες» διακρίνεται για τις υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες της σε εξειδικευμένους τομείς του δικαίου, συνδυάζοντας εμπειρία και μακρά νομική παράδοση.

Ζητούμε να προσλάβουμε έναν Συνεργάτη στο Εταιρικό δίκαιο, σε συμβουλευτικό επίπεδο για:

  • Προετοιμασία και έλεγχο όλων των νομικών και εταιρικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών και συμβάσεων ευρέος φάσματος θεμάτων εταιρικού δικαίου, αποφάσεων των καταστατικών οργάνων των εταιρειών κ.λπ.).
  • Διεξαγωγή due diligence σε νομικά πρόσωπα όλων των τύπων.
  • Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε γενικά νομικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τους πελάτες.
  • Ανάληψη της ευθύνης χειρισμού ευρέος φάσματος νομικών θεμάτων.

Απαιτούμενα

  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 3 ετών ως δικηγόρος.
  • Εμπειρία σε θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου, εταιρικού δικαίου, τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου.
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφή πεδία από διακεκριμένο ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
  • Εμπειρία στην αντιμετώπιση σύνθετων νομικών θεμάτων με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.
  • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα ή με μικρή ομάδα.Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση  info@vdilawfirm.com