Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Περιγραφή

Η VDI LAW FIRM επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας δυναμικής ομάδας που θα προσθέτει αξία και μέσω των κινήτρων και της αφοσίωσής της θα προωθεί την εταιρεία προς τα εμπρός.

Ζητούμε έναν Συνεργάτη για:

• Προετοιμασία και έλεγχο όλων τα νομικών εγγράφων που αφορούν την επίλυση διαφορών.

• Διεξαγωγή εμπεριστατωμένης νομικής έρευνας σε διάφορες πτυχές του αστικού δικαίου και της ισχύουσας νομοθεσίας.

• Να δεσμεύεται για υψηλά επίπεδα υπηρεσιών, να χειρίζεται ένα διαφορετικό χαρτοφυλάκιο πελατών και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες.

Απαιτούμενα

  • 2 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφείς τομείς από διακεκριμένο ελληνικό ή αλλοδαπό Πανεπιστήμιο.
  •  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
  • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
  • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια.
  • Ικανότητα ανεξάρτητης και συνεργατικής εργασίας.

Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση  info@vdilawfirm.com