Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Περιγραφή

Η Δικηγορική Εταιρία «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες» διακρίνεται για τις υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες της σε εξειδικευμένους τομείς του δικαίου, συνδυάζοντας εμπειρία και μακρά νομική παράδοση.

Ζητούμε να προσλάβουμε έναν Συνεργάτη για:

• Προετοιμασία και έλεγχο όλων τα νομικών εγγράφων που αφορούν την επίλυση διαφορών (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για δίκες και ακροάσεις, της κατάθεσης εγγράφων στο δικαστήριο, των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κ.λπ.).

• Διεξαγωγή νομικής έρευνας για την ισχύουσα νομοθεσία.

• Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε γενικά νομικά ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τους πελάτες.

Απαιτούμενα

• Τουλάχιστον 3 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας.

•  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφείς τομείς από διακεκριμένο ελληνικό ή αλλοδαπό Πανεπιστήμιο.

•  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.

•  Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας ή εργασίας σε μικρή ομάδα.

Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση  info@vdilawfirm.com