“Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που συνεργαστήκαμε με την Agile Actors στην πρόσφατα ολοκληρωθείσα διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της ιρλανδικής εταιρείας Agile Actors Limited και της ελληνικής Agile Actors Endeavours Α.Ε.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, η ελληνική Α.Ε. απορρόφησε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της ιρλανδικής εταιρείας και υποκατέστησε την τελευταία σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ως καθολική διάδοχός της, με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση του Ομίλου Agile Actors.

Η ομάδα μας, σε συνεργασία με την Reddy Charlton LLP η οποία παρείχε νομική υποστήριξη στην Ιρλανδία, και τις Domocap, Up Accounting και Moore Ireland ως φορολογικούς συμβούλους, ανέλαβε την προετοιμασία όλων των εγγράφων που απαιτούνταν για την υλοποίηση της συγχώνευσης, καθώς και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και Ιρλανδία αντίστοιχα.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο εντατικής ενασχόλησης, εκδόθηκε η τελική έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ολοκληρώνοντας έτσι με επιτυχία αυτό το σημαντικό ορόσημο.

Μπράβο, Agile Actors, ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη στην ομάδα μας !