Το τμήμα επίλυσης διαφορών της δικηγορικής εταιρίας μας χειρίστηκε με επιτυχία την υπόθεση γνωστής εταιρείας καλλυντικών (πρώην Shiseido Hellas) έναντι του νομικού εκπροσώπου ενός πολυκαταστήματος.

Παρόλο που ο τελευταίος κρίθηκε αθώος από το ποινικό δικαστήριο για την αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου μεγάλης αξίας που του είχε εμπιστευθεί λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή στο πλαίσιο συμφωνίας εμπορικής συνεργασίας με αποθήκευση εμπορευμάτων, το αστικό δικαστήριο δέχθηκε τους ισχυρισμούς μας και επιδίκασε αποζημίωση για την αδικοπραξία που διαπράχθηκε εις βάρος του πελάτη μας.