Η Δικηγορική μας Εταιρεία χειρίστηκε με επιτυχία την υπόθεση αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας υπό εκκαθάριση, η οποία μετά το κλείσιμο της λειτουργίας της είχε απαιτήσεις κατά τριών ελληνικών εταιρειών του ίδιου ομίλου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών σχετικά με ποσά που είχαν προπληρωθεί για υπηρεσίες που δεν είχαν παρασχεθεί.

Η ομάδα δικαστικής εκπροσώπησης με επικεφαλής την εταίρο μας Γεωργία Πατίλη, κατέθεσε αγωγή και κατάφερε να επιτύχει την εκδίκαση του μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων. Η υπόθεση είχε διάφορα ζητήματα νομικής φύσης σε σχέση με τον αδικαιολόγητο πλουτισμό καθώς και λογιστικής φύσης.