Η δικηγορική εταιρία VDI κατόρθωσε να υπερασπιστεί και να διασφαλίσει το ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα NEODUR της εταιρείας NEOTEX, κορυφαίου κατασκευαστή χημικών προϊόντων και στεγανωτικών.

Μετά από ανεπιτυχή ανακοπή κατά του εμπορικού σήματος του πελάτη μας, μια γερμανική εταιρεία κατέθεσε αίτηση κήρυξης της ακυρότητάς του με την αιτιολογία ότι ήταν κάτοχος προγενέστερου εμπορικού σήματος με την ίδια διατύπωση (NEODUR). Τώρα εκδόθηκε απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση επί της ουσίας, διαπιστώνοντας ότι τα δύο σήματα (του πελάτη μας και το προγενέστερο) διακρίνουν εντελώς διαφορετικά προϊόντα, με αποτέλεσμα την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

Παρόλο που επρόκειτο για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα λόγω της πανομοιότυπης διατύπωσης των δύο εμπορικών σημάτων, με λεπτούς χειρισμούς και σαφή παρουσίαση των επιχειρημάτων μας καταφέραμε τελικά να πείσουμε το EUIPO – European Union Intellectual Property Office και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του πελάτη μας.