Ο διευθύνων εταίρος μας, Βασίλης Οικονομίδης, εκπροσωπώντας τη δικηγορική εταιρεία VDI, συμμετείχε στο εικονικό συνέδριο ESG UNIVERSE, που διοργανώθηκε από την SmartPress S.A.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανέλυσε τα κριτήρια ESG, τη σημασία τους για τις επιχειρήσεις, καθώς και τις νομικές τους επιπτώσεις. Επικεντρώθηκε κυρίως στο νομικό πλαίσιο γύρω από την εφαρμογή των ESG, εστιάζοντας στην Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD), καθώς και στις πιθανές υπηρεσίες ESG, όπως η σύνταξη εκθέσεων δέουσας επιμέλειας ESG και η διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων σε έργα, συναλλαγές και δανεισμό υψηλού κινδύνου.

Ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφέροντας ότι τελικά η συμμόρφωση με τα κριτήρια ESG είναι σημαντική καταρχάς επειδή οδηγεί σε ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα, επειδή οι επενδυτές προτιμούν να συναλλάσσονται με “πράσινες επιχειρήσεις” και επειδή καταπολεμάται σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο του “greenwashing”.

Η VDI Law Firm ήταν αργυρός χορηγός του συνεδρίου ESG Universe Conference.
Ευχαριστούμε την SmartPress S.A. για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία!
vdi_esgconference1

vdi_esgconference