Η ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι θεσμοθετημένη ήδη εδώ και πέντε δεκαετίες μέσω των γνωστών «γραφείων νόμου 89». Σκοπός του Ελληνα νομοθέτη το έτος 1967 που εκδόθηκε ο νόμος, ήταν να προσελκύσει ξένες επενδύσεις μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων για την εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων με όραμα να καταστεί η χώρα ένας διεθνής πόλος έλξης.

Η σχετική νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα σε εταιρείες εγκατεστημένες στην αλλοδαπή, να ιδρύσουν θυγατρικές ή υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή προς συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες συγκεκριμένων υπηρεσιών. Τα υποκαταστήματα αυτά απολαμβάνουν συγχρόνως σημαντικών φορολογικών πλεονεκτημάτων ιδίως σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νόμος 89/1967 αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει σε πολυεθνικούς ομίλους να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα Μονάδες Παροχής Κοινών Υπηρεσιών, τα λεγόμενα “Shared Services Centers”.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του  Β. Οικονομίδη στο euro2day.gr