Ο όρος «ESG» αναφέρεται σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία. Ουσιαστικά πρόκειται για ακρωνύμιο που συνοψίζει τους τρεις παράγοντες-κριτήρια βιωσιμότητας, Environment (Περιβάλλον) – Social (Κοινωνία) – Governance (Εταιρική Διακυβέρνηση). Παρ’όλο που τα κριτήρια αυτά συχνά χαρακτηρίζονται ως «μη χρηματοοικονομικοί δείκτες» επηρεάζουν και συνδέονται με τις επιδόσεις μιας εταιρείας και ο τρόπος διαχείρισης τους ενδέχεται να έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες.

Σε συνέχεια της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» που έχει ως στόχο να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα στις χώρες της ΕΕ έως το 2050, σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται νομοθετικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, ενσωματώνοντας τα κριτήρια αυτά στο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πολιτικής της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο της Ε.Χατζηδάκη στο forin.gr