Ακίνητα

Η σημαντική πτώση των αξιών των ακινήτων και άλλα κίνητρα, αποτελούν πλεονεκτήματα που ευνοούν τις επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η εξειδίκευση και εμπειρία μας, η οποία εκτείνεται σε όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την ακίνητη περιουσία, εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη των εντολέων μας.

Προσφέρουμε αποτελεσματική καθοδήγηση σε εταιρείες, στρατηγικούς επενδυτές, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και ιδιώτες, σε θέματα όπως:

  • Έλεγχος νομικής κατάστασης, αγορά και πώληση ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, τουριστικών ακινήτων, ξενοδοχείων, νησίδων και νησιών
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, επενδύσεις σε ακίνητα
  • Χρηματοδοτικά ζητήματα στον τομέα των ακινήτων
  • Κανονιστικό πλαίσιο και λειτουργία Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
  • Χορήγηση αδειών μακράς θεώρησης σε πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελών της οικογένειάς τους, οι οποίοι αποκτούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα